הגביה נעשית טלפונית,
נחזור אליך בשעתיים הקרובות אלא אם ציינת אחרת.