התנהגויות מסחר:

* בילבול ואי-סדר

* תקיעות וקיפאון

* אימפולסיוויות וחוסר סובלנות

* איבוד ריכוז ויכולת התמקדות

* היסחפות וקושי להתנתק

* התלהבות יתר ואבססיביות

* התבוננות פנימית ואשמה אישית