גאפ מעלה- גדול מ 2%   //  גאפ מטה- קטן מ 2%-

* המשכיות

* היפוך חזרה

שלבי תנועת המחיר:  עצירה => תיקון =>היפוך

טריגרים לפעולה:

* חציית ממוצעים נעים

* שיאים ( גבוה/נמוך) חדשים

* חציית קווי התנגדות / קווי מגמה

* תקרה/תחתית כפולה

 

בחירת מניות עם מומנטום תנועה

זמנים חשובים לפעולות מסוימות